OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

W WOJKOWICACH

Rok założenia 1912


Strona główna
Aktualności
Historia
Zarząd
Członkowie
Statut
Regulaminy
Remiza
Sprzęt
Akcje i interwencje
Uroczystości
Sala Szkoleniowa
Linki
Kontakt
100 - lecie OSP
Galeria

 

 

OGŁOSZENIE

Dnia 5 marca 2016 r. o godz. 16.00 w sali OSP zwołane będzie
Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków
OSP w Wojkowicach.

Oprócz corocznych sprawozdań i wyboru Władz OSP w programie Walnego Zebrania
przewidziane jest głosowanie nad zmianami w Statucie OSP w Wojkowicach.

Proponowane zmiany dotyczą zmiany kadencyjności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
tzn. zmiany dotychczasowej 4-letniej kadencji na kadencję 5-letnią.
Celem powyższych zmian jest zsynchronizowanie wyborów w OSP z wyborami do władz gminnych, powiatowych, wojewódzkich i głównych.

Obecność na zebraniu Członków OSP w Wojkowicach - obowiązkowa.

                                                                                                             Zarząd
                                                                                                OSP w Wojkowicach

  "Najlepsze chęci pozostają bez skutku,
o ile nie pociągają za sobą następstw realnych.
Czyny i rzeczy tylko własnymi rękami wykonane,
posiadają istotne znaczenie."

                                          
Józef Piłsudski

Telefon alarmowy: 998

 

PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZAPISZ SIĘ

Zapraszamy wszystkich chętnych, czujących potrzebę bezinteresownej  pomocy bliźnim.
 


Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych

Urząd Miasta
Wojkowice

Ostatnia aktualizacja:
środa, 20 kwietnia 2016

Liczba odwiedzin:

Copyright © 2011 by OSP Wojkowice. Wszelkie prawa zastrzeżone.